ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

เทคนิคการปลูกดาวเรืองตัดดอก
1การเลือกพันธ์ที่ปลูก ดาวเรืองตัดดอกต้องเลือกพันธ์ที่ตรงตามพันธ์และให้ดอกตามที่ตลาดต้องการส่วนในที่นิยมปลูกจะเป็นพันธ์ลูกผสมที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาโดยผู้ปลูกจะไม่สามารถเก็บเมล็กไว้ทำพันธ์ต่อไปได้ เช่นของบริษัทศรแดง
2การเตรียมต้นกล้าเนื่องจากเมล็ดมีราคาแพง(เมล็ดละ1บาท50สตางต์)ผู้ปลูกต้องพิถีพิถันในการเตรียมต้นกล้าโดยต้องเพาะเมล็ดในกระบะเพาะก่อนมีอายุ15วันจึงนำลงปลูก
3การเตรียมหลุมที่จะปลูกใช้ระยะปลูก50x50เซนติเมตรรอก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกคลุกเค้าให้เข้ากัน
4เมื่ออายุได้15วันหลังลงหลุมปลูกหรือมีในขั้นมา4คู้ให้ทำการเด็ดยอดเพื่อกระตุ้นการแตกตาข้างจะได้ยอดตาข้าง4ยอด
5ใส่ปุ๋ยยูเรียเร่งการเจริญเติบโตครึ่งช้อน/หลุม
6กำจัดวัชพืชดูแลให้น้ำตามปกติ
7อายุประมาณ65วันเริ่มตัดดอกได้
8ข้อคิด ถ้าต้องการให้มีดอกขนาดใหญ่ต้องริดตาข้างให้มีจำนวนดอกน้อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น