ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาElearnig

วันที่ 19-20ตุลาคม2552ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการพัฒนา E learningยุค2010ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายด้วยmoodle1.9.5 รุ่น1 สำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้เข้าอบรมในส่วนของโรงเรียนภูเขียวคือ นายขจร ผลภิญโญ นายมนตรีกลุหนองแดง ซึงจัดโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รุ่น 2 สำหรับครูผู้สอน วันที่21-22 ตุลาคม2552ผู้เข้าอบรมคือนางสาวอุไร ทองดีและนางสาวเด่นเดือน เจริญวัย ความรู้ที่ได้รับต้องนำมาพัฒนาการเรียนการสอบระบบเครือข่ายของโรงเรียนภูเขียวในภาคเรียนที่2/2552 คณะครูที่สนใจรอรับการขยายผลได้เร็วๆนี้สนใจศึกษาล่วงหน้าที่http://www.moodle.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น