ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมการเรียนการสอน6/11

นายชัยมงคล มีเกิด
นายณัฐพงษ์ มังดินดำ
นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์เรืองศรี
นายทรงกรด เกี่ยวบ้านหัน
นายประมวล คุณประทุม
นายประสงค์ ลาภสถิต
นายพร้อมสุข เพชรล้ำ
นายพัชรศักดิ์ ศรีชัย
นายมติชน มิ่งศิริ
นายยุทธศักดิ์ มิตรมาตร
นายศรสวรรค์ เชื้อชำนาญ
นายศุภฤกษ์ เสนาหมื่น
นายสุวิทย์ เหล่าสมบัติ
นายอัยยลักษณ์ แควภูเขียว
นายอำไพ ดาวประสงค์
นางสาวจันจิรา ดอกกุนทา
นางสาวจิราภรณ์ ผลสงเคราะห์
นางสาวจิราภรณ์ ลาภแก้ว
นางสาวนริสรา สวัสดิ์ทอง
นางสาวปวีณา ทิพย์รักษ์
นางสาวพัชรี แนวโอโล
นางสาวมะลิวัลย์ มะลาพันธ์
นางสาวรัตติยา เหมือนพิมพ์
นางสาวรัตนาภรณ์ เพชรภักดี
นางสาววรางค์ทิพย์ เรือนทอง
นางสาวศรปักษ์ สมศักดิ์
นางสาวสุจินดา เครือผักปัง
นางสาวอรวรรณ จันทร์สว่าง
นางสาวอรศรี แสนโคตร
นางสาวอารยา มาลากอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น