ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมการเรียนการสอน6/9

นายคฑาวุฒิ บำรุงกิจ
นายชาตรี ปราณีธรรม
นายไตรภพ น้อยลา
นายธนาวุฒิ ชาวหันคำ
นายธวัชชัย เจริญพร
นายนัฐพงษ์ บำรุงไทย
นายนัฐพล อาจประจักร์
นายบันเทิง แผลงอาวุธ
นายเบญจรงค์ เอี้ยงทอง
นายประเสริฐ ราศีสุข
นายพิชิตศักดิ์ ทองขุนด่าน
นายวิทวัส เรียนวิชา
นายวีระศักดิ์ จันทร์จิตร
นายอธิวัฒน์ ศิริสมบัติ
นายอภิรักษ์ เต่าโคกสูง
นางสาวกนกภรณ์ เริ่มจันทึก
นางสาวกรรณิการ์ หมู่เมือง
นางสาวขัตติญา เหล็กพรม
นางสาวจิรภา บริบูรณ์
นางสาวจิราพร ระวิพันธ์
นางสาวชลธิชา มาชัยภูมิ
นางสาวทิพวรรณ มิ่งโอโล
นางสาวนันศิริ รุนอุลัย
นางสาวน้ำทิพย์ มีพวก
นางสาวประภาพร วรรณารักษ์
นางสาวเพชรรัตน์ หมู่ศิริ
นางสาวยุภา ทวีคำ
นางสาวลลิตา รัศมีจันทร์
นางสาววรรณศิกา พรมมาบุญ
นางสาววรวรรณ อาจผักปัง
นางสาววิมวนตา ยงแก้ว
นางสาวสุภาพร จันทราศรี
นางสาวสุภาวดี ภูกองไชย
นางสาวสุมณฑา หมื่นจิตร
นางสาวไอลัดดา มิตรรักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น