ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการสอน53ม6ห้อง2

นายกฤษฎาวัฒน์ สุขสนิท
นายฆนากร คำวงค์ปิน
นายจักรพงษ์ จุลชาติ
นายเจตริน คุณอุดม
นายธนาณัติ ป้อมสุวรรณ
นายนภนต์ ลื่นภูเขียว
นายเบญจรงค์ บัวจันพอ
นายปกรณ์ศักดิ์ ดวงภักใต้
นายภาตวรรษ เจริญเกียรติ
นายวัชรดุล เดชพลกรัง
นายวันชัย ชุดไธสง
นายวิทวุฒิ ศิริเม
นายวุฒิชัย ไชยตะมาตย์
นายศุภวัฒน์ ทิพย์รักษ์
นายสวนัส ภิรมย์ไกรภักดิ์
นางสาวกิ่งฟ้า สีหานาม
นางสาวขนิษฐา ขึมภูเขียว
นางสาวขนิษฐา ปะสาวะเก
นางสาวจุฑามาศ กระจ่างวงษ์
นางสาวชฎาธาร แปลงค้างพลู
นางสาวชลธิชา เวียงสงค์
นางสาวณัชฌุภรณ์ คำนกขุ้ม
นางสาวทิฆัมพร ตอพล
นางสาวทิพวัลย์ โม้งน้อย
นางสาวนงค์นุช ทองแก้ว
นางสาวนันทิกา บุรณ์วงศ์สิน
นางสาวปนัดดา โฉมอาจ
นางสาวภัทร์นฤน แก้วมีศรี
นางสาวรัตนาวดี ภิญโญศักดิ์
นางสาวลลิล กล้าหาญ
นางสาววิสา รอดไพฑูรย์
นางสาวสุพัตรา หงอกภิลัย
นางสาวสุภาดา แก้วน่าน
นางสาวอนงค์นาถ ก่อบุญ
นางสาวจัตตารีน์ คชสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น