ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการสอนม6ห้อง4

นายชุติพงษ์ ศุกรโยธิน
นายเทิดไท เพ็ญศศิธร
นายบดินทร์ ปราบนอก
นายภานุวัฒน์ ยศกิจ
นายวัชรินทร์ ภูมิภาค
นายอดิศักดิ์ ปราบนอก
นายอภิวัฒน์ ทุบแป้น
นางสาวขวัญหทัย ผลานิสงค์
นางสาวจิตราพร สร้อยคำ
นางสาวจิราวรรณ ป้อมสุวรรณ
นางสาวฐิติมา เพชรล้ำ
นางสาวดรุณี อุปนันท์
นางสาวทิวาภรณ์ เกิดมงคล
นางสาวรัชดาภรณ์ ชำนาญวงศ์
นางสาวนริศรา พรมสง่า
นางสาวนวียา คุณประทุม
นางสาวนันทิดา สูงสูงเนิน
นางสาวนิตยา แก้วแสงสี
นางสาวนุชรา เผยศิริ
นางสาวนิชาภัทร บำรุงทรัพย์
นางสาวประภาพร เพชรล้ำ
นางสาวฟาริดา ชมพูมาตรย์
นางสาวลัดดา ประสพคำ
นางสาววณิชยา ชินกิ่ง
นางสาววรัญธร ศรีอุดร
นางสาววริยา รัตนมุลตรี
นางสาวศุภาวดี คำเหลือ
นางสาวสวรรยา เพ็งปอภาร
นางสาวหนึ่งฤทัย โนนปู่
นางสาวอัจฉราพรรณ มหานิตย์
นางสาวอุษณา น้อยลา
นางสาวอุษา เจียระไน
นางสาวอรณี แสงชื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น