ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมการสอนม6ห้อง6

นายกฤษณะ กาฬพันธ์
นายคณินท์ณัชช์ พันธ์พฤกษ์
นายเชวง คงโนนกอก
นายณัฐพล บุญเลิศ
นายธวัชชัย โหน่งสุรินทร์
นายพงษ์นรินทร์ ไชยคราม
นายฤทธิชัย เหล่าฤทธิ์
นายวรวุฒิ ทัดโกสุม
นายวัชพล จีนคำ
นายศิโรธร เขิงภูเขียว
นายศุภศิลป์ ถาวรฤทธิ์
นายสรรพชาติ บำรุงญาติ
นายวงศกร ถาวรหมื่น
นางสาวขนิษฐา คงบุ่งคล้า
นางสาวจารุวรรณ กองจวง
นางสาวจุไรรัตน์ พรมอ่อน
นางสาวฐิติรัตน์ จันภูทัศ
นางสาวณัฏฐา ชาญเดช
นางสาวธัญญ์ฐิดา ศรีวิพัฒน์
นางสาวธีราวรรณ พรมพันใจ
นางสาวนาฏลดา ไทยป้อม
นางสาวนิภาพร ประโจทะนัง
นางสาวพรทิวา นามวิจิตร
นางสาวพรรณภา หาญกล้า
นางสาวภัคดิพรรณ คำจันทร์
นางสาวภารดา พรหมเมตตา
นางสาวรัชฎาพร ป้องคำเหล็ก
นางสาววรรณรุจี แก้วคำลา
นางสาวสุกัญญา เฟื่องแดน
นางสาวสุริษา เพ่งอำนาจ
นางสาวปริชญา ขวัญวงษ์
นางสาวอรุณี แนวถาวร
นางสาวละมุด เลาประเสริฐสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น