ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมาชิกเว็บบล้อกม6ห้อง1

นายจิรวัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
นายจุฬา ติ้วสุวรรณ
นายณัฐชนน ตาปราบ
นายณัฐวุฒิ ไทยป้อม
นายถิรภัทร จันทรมณี
นายธนกฤต ศรียางนอก
นายนราธิป สถาพรสุข
นายปริวรรต บุญสร้าง
นายภาณุวิชญ์ ปัชชาเขียว
นายภาสกร กิติศรีปัญญา
นายวิชณุ ช่องทอง
นายวีรพงศ์ มณีเพชร
นายศุภฤกษ์ ฤาแรง
นางสาวกชกร ธงแดง
นางสาวกาญจนา บรรจงปรุ
นางสาวจริยา ประเสริฐนู
นางสาวจุฑามาศ ภิญโญยาง
นางสาวณัฐติยา สาตมุณี
นางสาวณัฐธิดา ขวัญศักดิ์
นางสาวธัญพิชชา นันทพล
นางสาวธิยาพร สพภูเขียว
นางสาวน้ำผึ้ง ทองคนทา
นางสาวนิภาพร มีปัญญา
นางสาวปัฐวีนา มงคลกุล
นางสาวปิยะนุช สีน้ำย้อม
นางสาวพรรณธิยา สำราญวงษ์
นางสาวพิชญ์สินี พิศวงปราการ
นางสาวพิรงรอง งาหัตถี
นางสาวภารดี ไทยรักษา
นางสาวมลิสา อิ่มอาคม
นางสาวเมทินี สุริยศักดิ์
นางสาวเมนิกา หวานเย็น
นางสาววรัญญา แก้วมาตย์
นางสาววาสนา ขลังวิเชียร
นางสาวสลิตตา แนวโสภณ
นางสาวสิริกานดา ผจญจิตร
นางสาวสุนิสา เจริญศักดิ์
นางสาวหฤทัย วงษ์พรม
นางสาวอภิญญา เชยโพธิ์
นางสาวอรอนงค์ อาจผักปัง
นางสาวอารีรัตน์ ศีรษะพรม
นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น