ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมาชิกเว็บบล็อกม6ห้อง5

นายชัชวาลย์ บุราณ
นายเทพกร ประจิตร
นายธวัชชัย สุทธิยา
นายนราธิป นุชพิเรนทร์
นายนฤชา สีหาวัตร
นายปฏิภาณ เทศารินทร์
นายปรเมศ มูลประโค
นายศุภมงคล กิติคุณ
นายสุจินดา ดาผุย
นายอัศนัย นราพล
นางสาวเกษญา วงษ์วิจิตร
นางสาวชนิฎา นิยมธรรม
นางสาวทิพยากรณ์ ทองนาค
นางสาวนันทนา แผลงเวช
นางสาวน้ำฝน นาคนชม
นางสาวบัวเรียน เหมือนพันธ์
นางสาวปภัสสร ถาวรฤทธิ์
นางสาวปิโยรส ทองมาตย์
นางสาวพรทิพย์ กิมาวะหา
นางสาวพัชรี คุยเพียภูมิ
นางสาวมลิสา มิตรมาตย์
นางสาวมลิสา เสริฐกระโทก
นางสาวรัตนาภรณ์ กาละนาด
นางสาววนัดดา กาบคำ
นางสาววาศิตฐี สมบูรณ์
นางสาวศิริพร ผักบัวคำ
นางสาวศิริรัตน์ มีดินดำ
นางสาวศุภรัตน์ ดวงดี
นางสาวสมร อภัยสูงเนิน
นางสาวสิริรัตน์ แสนทวีสุข
นางสาวสุดาพร ประกอบชัย
นางสาวแสงดาว โขนภูเขียว
นางสาวแสงระวี แนวสวัสดิ์
นางสาวอุดมลักษณ์ มนต์กล้า
นางสาวเจนจิรา คอนดี
นายสิทธิพงษ์ สิงห์ลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น