ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมาชิกเว็บบล้อกม6ห้อง3

นายกองหนุน ทีดินดำ
นายเกรียงไกร ลาผา
นายชนาธิป พิมพ์สราญ
นายธนวัฒน์ บุตตะเขียว
นายมีชัย เหล่ากวางโจน
นายรตัญญู หมั่นกิจ
นายวัชรินทร์ หานาม
นายวุฒิสันต์ เกาะแก้ง
นายศิวพงษ์ ศิริมั่งมูล
นายอภิสิทธิ์ บุญสนอง
นางสาวกฤติยา ศรีดาธรรม
นางสาวกาญจนา บุญญานุสนธิ์
นางสาวขนิษฐา พุทธสุขา
นางสาวขนิษฐา หงอกภิลัย
นางสาวขวัญชนก สุขสวัสดิ์
นางสาวจำลองลักษณ์ หงษ์พิมพ์
นางสาวกวิสสรา หอมบุญ
นางสาวจุฑามาศ งามผ่อง
นางสาวณัฐวดี ปลอดโคกสูง
นางสาวทิวารัตน์ บุญสารี
นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณพรม
นางสาวประภัสสรา บัวประกอบ
นางสาวประภาพร อ้วนอินทร์
นางสาวพรนภา พรมจักร์
นางสาวพรสุดา พาแพง
นางสาวพัชรา ชำนาญ
นางสาวพิมลรัตน์ แฝงฤทธิ์
นางสาวภมรี ภิลัยวรรณ์
นางสาวเมษยานี นาสะกาด
นางสาวยุพดี ตระกูลพรม
นางสาวรพีพรรณ สวัสดิ์รักษ์
นางสาวจิรประภา ทองสุขแก้ง
นางสาวศดานันท์ เลียบภูเขียว
นางสาวศศิวิมล วุฒิจิรพงศ์
นางสาวศิริกร จิตรไมตรี
นางสาวศิริพร จิตรโคตร
นางสาวอาภาภรณ์ นิลคิรี
นางสาวอารีพรรณ ชนะภู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น