ข้อสอบการงานอาชีพม.6 ชุดที่ 1

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบเบญจมราชานุสรณ์
1. อาหารเช้าที่เหมาะกับสุขภาพของผู้มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปคือข้อใด
ข้าวต้ม ยำกุนเชียง และถั่วลิสงทอด
ไข่ดาว เบคอน ขนมปัง และโกโก้ร้อน
ข้าวต้มปลา กล้วยน้ำหว้า และน้ำสัมคั้นสด
ข้าวผัดปู โอวัลตินร้อน และมะละกอสุก

2. ข้อใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวอบอุ่นมากที่สุด
มีนิสัยแบ่งปัน ไม่เล่นการพนัน มีสัจวาจา
พูดจาไพเราะ รับผิดชอบงาน รักษาความสะอาด
ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีหนี้สิน ชอบเก็บออม
ชอบปลูกผักสวนครัว ทำอาหารเอง ใช้จ่ายอย่างประหยัด

3. การตกแต่งบ้านข้อใดช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
ปลูกกล้วยไม้กระถางแขวนรอบบ้านเพื่อบังแดด
ปลูกไม้เลื้อยคลุมบนหลังคา เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
ปลูกดอกทานตะวันไว้หน้าบ้าน เพื่อลดแสงสะท้องจากดวงอาทิตย์
ปลูกไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกของบ้านเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ส่องตัวบ้าน

4. บรรจุภัณฑ์ข้อใดเหมาะสมที่สุดสำหรับบรรจุข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปน้ำหนัก158 กรัมเพื่อการส่งออก
กล่องพลาสติกใสมองเห็นข้าวสุก
กระป๋องอลูมิเนียมมีลวดลายสวยงาม
กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลายเรือนไทย
ถุงพลาสติกพิมพ์ลวดลายท้องทุ่งสีทองของรวงข้าว

5. เตาไมโครเว็ฟเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาในระบบใด
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นความถี่สูง
ใช้ขดลวดความรู้ชนิดพิเศษ
ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมาชิกเว็บบล้อก ม6ห้อง9

นายกรวรรษ ทาขามป้อม
นายคเชนทร์ บุญญานุสนธ์
นายจิรพล เที่ยงวิเศษ
นายเจริญ เต้าทอง
นายชินธิป พลหินลาด
นายณภัทร เรียกจำรัส
นายภูสิทธิ์ เจนไร่
นายลิขิต ฤทธิ์กล้า
นายวสันต์ วงษ์จักษุ
นายวิทวัส นาสมใจ
นายวิสันต์ แสนตา
นายศตวรรษ ถวิลคำ
นายศุภกร แซวกระโทก
นายศุภชัย พิมพ์ศรี
นายสุขสันต์ เผยศิริ
นายอาคม ประทุมทีป
นายอาทิตย์ ทันเขิม
นายอานนท์ สุขณา
นางสาวกนกพร วงศ์วิไล
นางสาวขนิษฐา กังวลงาน
นางสาวจารุวรรณ งามเจริญ
นางสาวจินตรา สวัสดิ์รักษ์
นางสาวชลธิชา โนภูเขียว
นางสาวนริศรา นิสัยตรง
นางสาวน้ำฝน สระดินดำ
นางสาวปนัดดา แนวถาวร
นางสาวผกาวดี หมู่ภิญญา
นางสาวเพ็ญวิภา น้อมสุระ
นางสาวมิลันดา บุตะเขียว
นางสาวรักชนก พัดเพ็ง
นางสาววรรณวิสา ชัยแก้ว
นางสาววริศรา โถนคำ
นางสาววิชชุดา เหล่าม่วง
นางสาววิมล เหงี่ยมสูงเนิน
นางสาวเวที่ ดอนมั่น
นางสาวโศภิษฐ์นภา เนตรละคร
นางสาวสุธิดา นิยมบุญ
นางสาวสุนิสา ศิลธร
นางสาวสุพัตรา มิ่งโอโล
นางสาวสุพัตรา ฤากำลัง
นางสาวอนิสรา นิลวงษ์
นางสาวอำไพพร ใจประนบ
นางสาวรัตติยา โคตรโนนกอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น